Start Tradycyjne Małoinwazyjne Konsultacje Praktyka Podziekowania
STRONA GŁÓWNA

MAŁOINWAZYJNE METODY OPERACJI SERCA

ZABIEGI

MAŁOINWAZYJNE OPERACJE WRODZONYCH I NABYTYCH WAD SERCA
MAŁOINWAZYJNE OPERACJE W CHOROBIE NIEDOKRWIENNEJ SERCA TRADYCYJNE METODY OPERACJI SERCA
DOŚWIADCZENIE

KONTAKT
Małoinwazyjne wideotorakoskopowe operacje wrodzonych i nabytych wad serca oraz guzów serca

  1. Małoinwazyjne wideotorakoskopowe operacje zastawki mitralnej (dwudzielnej) i trójdzielnej
  2. Małoinwazyjne operacje zastawki aortalnej
  3. Małoinwazyjne wideotorakoskopowe operacje plastyki ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej
  4. Małoinwazyjne wideotorakoskopowe operacje usunięcia guza lewego lub prawego przedsionka  

Małoinwazyjne operacje pomostowania naczyń wieńcowych
  1. Operacja pomostowania aortalno wieńcowego na sercu bijącym bez wykorzystania krążenia pozaustrojowego (OPCAB)
  2. Małoinwazyjna operacja pomostowania aortalno wieńcowego poprzez minitorakotomię lewostronną (MIDCAB) z wideotorakoskopowym pobraniem tętnicy piersiowej wewnętrznej lewej
  3. Hybrydowa rewaskularyzacja serca: małoinwazyjna operacja pomostowania aortalno wieńcowego poprzez minitorakotomię lewostronną (MIDCAB) z wideotorakoskopowym pobraniem tętnicy piersiowej wewnętrznej lewej plus przezskórna angioplastyka wieńcowa (PCI)
     

Dr n. med. Jarosław Stoliński
Specjalista kardiochirurg
Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
ul. Prądnicka 80
31-202 Kraków